کارگاه ترجمه: فعل گفتن در ترجمه
مترجمان خارجی و مترجمان ایرانی‌ای که مدت زیادی در دنیای انگلیسی‌زبان زندگی و تحصیل کرده‌اند، فعل «گفتن» را به‌ندرت به tell , say برمی‌گردانند.