اگر از این رمان خوشتان نیاید بهتر است هیچ رمان دیگری را نخوانید
درباره‌ی رمان «مردی به نام اوه» نوشته‌ی فردریک بکمن.