کریسمس من در نیویورک‌
هارپر لی از هدیه‌ها و دوستی‌هایی می‌گوید که دنیا را برای همه‌ی ما به جایی بهتر برای زندگی تبدیل می‌کنند.