ادبیاتِ خصولتی
«گزارش اولین نشست «نقد آدینه» با محوریت موضوع «سانسور» در حضور جمعی از نویسندگان و منتقدان.»