پریانِ خوب شیفته‌ی شعر و حرف‌های عاشقانه‌اند!
«جلسه‌ی نقد و بررسی رمان «زن‌ها در زندگی من یا دلف معبد دلفی» با حضور فرید قدمی نویسنده‌ی اثر، یوسف انصاری، اصغر نوری و خلیل درمنکی در اول اسفند ماه.»