جایزه‌ی کتاب کودکان و نوجوانان اتریش
«چهار برنده‌ی این جایزه به دلیل کیفیت هنری بالا معرفی شدند.»