دومین دوره‌ی لاک‌پشت پرنده
«اهدای نشان‌هایی به بهترین کتاب‌های کودک و نوجوان سال ۱۳۹۱ همراه با جشن امضای نویسندگان، مترجمان و تصویرگران کتاب‌ها در چهارم اسفند ماه.»