«داستان مکاشفه»
«نشست نقد و بررسی تازه‌ترین اثر فرحناز علیزاده با حضور اسدالله امرایی و حسن محمودی در روز اول اسفند ماه.»