نگاهی به زبان و زمان در آثار گلی ترقی
رضیه انصاری: «گلی ترقی با این که "مهاجری ایرانی" و "مقیم فرانسه" است و به خوبی بر زبان‌های انگلیسی و فرانسه تسلط دارد، برخلاف بسیاری دیگر، هرگز با وطن و زبان مادری قطع رابطه نکرد و مطالعه به زبان فارسی را کنار نگذاشت. توجه به زبان و کاربری‌های عناصر زبانی، اشراف بر دایره‌ی واژگان به‌روز‌شده، انتخاب سطح مناسب واژگان، و استفاده از عبارات ساده و روان و راحت، و ترکیب‌های کوتاه و قدرتمند از ویژگی های بارز آثار اوست.»