سانسور آثار ادبی نویسندگان بزرگ
« گزارشی از اکرم پدرام‌نیا درباره‌ی سانسور آثاری از سلینجر، همینگوی، ناباکوف، فیتز جرالد و غول‌های بزرگ ادبیات جهان .»