خاکسپاری پدرم با نه نفر و سه پرچم صورت گرفت!
درباره‌ی رمان «بازگشت به کیلی‌بگز» که بیشتر می‌پسندم و جذابیت‌های «افسانه‌‌ی پدران ما».