مجموعه‌ای از بهترین داستان‌های کوتاه سال
بیست داستان برگزیده‌ی سومین دوره‌ی جایزه‌ی بهرام صادقی.