گرامی‌داشت غلامحسین صدری افشار در سرای کتاب
ششمین برنامه‌‌ی عصر کتاب با حضور تعدادی از فرهیختگان و اهل قلم در روز چهارشنبه برگزار می‌شود.