جنایتکارانی که گاز سارین را منتشر کردند
درباره‌ی «مترو» یکی از مهم‌ترین آثار غیرداستانی موراکامی.