درست‌ ننوشتن از کجا می‌آید؟
اصغر نوری: ایات به امر ساده‌ای تبدیل شده و اهل فرهنگ نمی‌خواهند زمان لازم را برای تولید ادبیات بگذارند.