نوشتن کتاب‌های مشهور چقدر زمان برده؟
شاید برای شما هم جالب باشد بدانید مشهورترین کتاب‌ها در عرض چند روز، ماه یا سال نوشته شده‌اند.