روایتی زمستانی
درباره‌ی رمان «اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری» اثر ایتالو کالوینو.