رفتار غیرحرفه‌ای کتاب‌خوان‌ها
مدیر انتشارات نگاه: امروز دیگر در کشورمان قادر به تولید ستاره‌های ادبی نیستیم.