پایان بندی خوب رمان را نجات داده است!
درباره‌ی رمان «تخت بخواب» نوشته‌ی حسین یعقوبی.