رمان به مثابه بدنه‌ای از دانش
چرا نویسنده‌ی رمان «اقیانوس نهایی» تمهید برش‌زنی را به‌کار می‌برد؟