نمونه‌ای موفق از تلفیق ادبیات و زبان بومی با روایت‌های تاریخی
درباره‌ی رمان «برج قحطی» نامزد جایزه‌ی جلال.