مرثیه‌ای برای مردمان محکوم در سرزمین بی‌آینده
مرورِ رمان «لم یزرع» نامزد جایزه‌ی «جلال».