قصه‌های ما از رادیو کوچه
«داستان «خراب‌کار» از «‌ها جین» نویسنده و شاعر چینی آمریکایی.»