بازگشت به اصل در حکم یک کیمیا
درباره‌ی رمان «طلابازی» نوشته‌ی امیرحسین شربیانی.