پیشنهاد مطالعه برای آخر هفته
احمد سمیعی‌گیلانی، عضو پیوسته‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کتاب «آثار برگزیده‌ی توماس مان» را پیشنهاد داد.