چشم حسود
پرونده‌ی رمان «پایان رابطه» نوشته‌ی گراهام گرین.