«ترکش لغزنده» نقد می‌شود
با حضور آیت دولتشاه، نویسنده‌ی رمان، محمدرضا گودرزی و سید منیرالدین بیرونی در روز ۲۳ آذرماه.