شش شعر و یک متن کوتاه
«رضا قاسمی: پیشنهاد می‌کنم اول خود شعر‌ها را بخوانید؛ بعد متنی را که «سوده نگین تاج» در توضیح شیوه کارش نوشته است در پاسخ به پرسش یک نشریه.»