چرا تهمینه این کتاب را می خواند؟
درباره‌ی رمان «زمستان فصل مردن نیست» نوشته‌ی فرشته نوبخت.