روایت گم کرد‌ن‌ها و گم شد‌ن‌ها
درباره‌ی د‌استان سگ خارجی نوشته‌ی سمیرا رشید‌پور.