جلسه‌ی چهارم نویسندگان و شهرکتاب
«نشست نقد و بررسی رمان «بی‌مترسک» نوشته‌ی علی غبیشاوی در ۱ اسفند ماه.»