بهتر است فرهنگستان وارد فضای زبانِ همگانی نشود!
«داریوش آشوری: اساسن این منطق که باید همه چیز زبانِ ما ایرانی و فارسی باشد، حرف بی‌ربطی است.»