ممیزی باید شفاف، قانونی و دقیق باشد!
«مشاور وزیر ارشاد: ممیزی باید مبتنی بر سازوکارهای برخاسته از اصول مردم‌سالاری باشد، نه مبتنی بر سلیقه‌ی عده‌ای قلیل که از سوی آرای عمومی نیز طرد می‌شوند.»