آثاری که هنوز مجوز چاپ نگرفته‌اند!
«کامران جمالی: می‌خواهند بخش‌هایی از کتاب‌ها حذف شود که من زیر بار نمی‌روم.»