قصه‌های ما از رادیو کوچه
«داستان صوتی «پاندول» از ویلیام سیدنی پور‌تر، نویسنده‌ی امریکایی.»