گنجشک‌ها به زمان‌های بی‌بازگشت پریده‌اند
شعرهایی از محمود درویش.