خفاشه
در همین قصه لابلاى همین سطور که از این پس مى‌آید، یک قتل اتفاق مى‌افتد و وظیفه‌ی تو این است که در حین خواندن قاتل را گم کنى.