خاطره گردی برای سه نسل
مرور کتاب «هشت و چهل و چهار» نوشته‌ی کاوه فولادی‌نسب.