27 آبان، فصل سوم کتابگردی
«احمد مسجدجامعی» برای سومین سال پیاپی مردم را روز پنجشنبه به حضور در کتابفروشی‌ها دعوت کرد.