رمانی به‌ظاهر خوش‌خوان با مفاهیم چندبعدی
درباره‌ی رمان کلارا کالان اثر ریچارد رایت با ترجمه‌ی اکرم پدرام‌نیا.