آقایان نظریه‌پرداز در مملکت ما داستان نمی‌خوانند
یادداشت امیر احمدی آریان درباره‌ی ادبیات و انقلاب.