خانم‌ها باید باوقار حرف بزنند!
دعوت به خواندن داستان «برلینی کوچک» از روبرت والزر با ترجمه‌ی ونداد جلیلی.