زندگی و زمانه‌ی تى اس الیوت
دعوت به دیدن تصاویری از برنده‌ی نوبل ادبیات در سال ۱۹۴۸.