اعاده رمان‌های فراموش‌شده
بررسی تطبیقی رمان و فیلم «بچه رزمری» به‌مناسبت انتشار ترجمه‌ی محمد قائد از این رمان.