اسمیت اسمیت در جدال با سایه‌های روبوتی
پرونده‌ای خواندنی برای رمان در رویای بابل نوشته‌ی ریچارد براتیگان.