کتاب آوا با «کمی بهار»
«قسمت ۲۱ و ۲۲ رمانی از شهرنوش پارسی‌پور را با هم می‌شنویم.»