سه‌شنبه‌ها با موری
«داستانی از میچ آلبوم با ترجمه‌ی ماندانا قهرمانلو را سه‌شنبه‌شب‌ها از کتابخوان می‌شنوید.»