رضا براهنی در لیست ممنوع‌القلم‌ها
«تجدید چاپ کتاب‌های براهنی از سال ۱۳۸۸ ممنوع شده و دیگر کتاب‌هایش مجوز انتشار نگرفتند.»