هم‌نواییِ موسیقی و کلمات در رادیو‌ شهرزاد
«در قسمت سوم، به سراغ محمود دولت‌آبادی، خالد حسینی و احمدرضا احمدی می‌رویم.»