«رفیق پانجونی»
«نشست نقد و رونمایی این رمانِ طنز نوشته‌ی یرواند اُتیان با حضور آندرانیک خچومیان مترجم اثر، آندرانیک سیمونیان، و بهزاد صدیقی در ۸ بهمن ماه.»